دستگاه اتوماتیک ریلی شستشوی فرش

یکی از موارد اساسی در هر گروه و سازمان صنعتی وخدماتی مدیریت هزینه های جاری ان می باشد که در قالیشویی یکی از موارد هزینه بر حقوق و دستمزد کارگران می باشد که با استفاده از تجهیزات و دستگاه الات مدرن تا ۵۰ درصد از هزینه ی کارگری در برابر روش های شستشوهای معمولی و دستگاه الات قدیمی میتوان کاهش داد علاوه بر این دستگاه الات جدید و مدرن در صرفه جویی اب و برق و مواد شوینده نقش بسزایی دارد.دستگاه اتوماتیک ریلی شستشوی فرش یکی از جدیدترین دستگاه ای شستشوی فرش می باشد ک میتوان با استفاده از ان موارد بالا را مورد نظر قرار داد .

با این دستگاه به راحتی میتوان در مساحت ۷۰متر مربع و ۳کارگر در هشت ساعت کاری ۲۴۰ تخته فرش ماشینی را شستشو کرد که طول سکوی شستشو متغیر بنا به مساحت و خواست کارفرما میباشد باتوجه به مجهز بودن دستگاه به پمپ های اب رسانی به فرش و پمپ مواد شوینده مصرف این موارد تا ۳۰ درصد نسبت به دستگاه های معمولی کاهش پیدا میکند.

 

دستگاه آلات شستشوی فرش

انواع دستگاه های شستسوی فرش :

  • دستگاه اتوماتیک ریلی شستشوی فرش باغلطک

  • دستگاه اتوماتیک ریلی شستشوی فرش بدون غلطک

  • دستگاه اتوماتیک میزی شستشوی فرش

  • دستگاه اتوماتیک شستشوی کناره های طول بلند با آبگیر غلطکی

  • دستگاه دو برس شستشوی فرش با برس دیسکی

  • دستگاه تک برس شستشوی فرش

  • دستگاه شستشوی فرش با برس غلطکی

  • دستگاه شلاق زن شستشوی فرش